София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Програмиране и използване на компютри I

Програмиране и използване на компютри I

АСИСТЕНТИ:

гл. ас. д-р Елица Гиева

гл. ас. д-р Мария Спасова

гл. ас. д-р Ивелина Рускова