София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Проектиране и производство на електронна апаратура

Проектиране и производство на електронна апаратура

ЛЕКТОРИ:
проф. д-р инж. Валентин Видеков, email: videkov@tu-sofia.bg, доц. д-р Светозар Андреев - svetozar_a@tu-sofia.bg , доц. д-р Мария Александрова - m_aleksandrova@tu-sofia.bg 

Студентите да получат познания по процеса на разработка на електронна апаратура, като използват познания за елементите на конструкцията, използваните материали, принципите на инженерното проектиране. За оптимално изпълнение на проектните цели студентите ще изучат и основните технологични процеси използвани в електронното производство. По време на обучението си студентите ще получат познания и за елементите по организация на съвременното производство.

Изучават се основни процеси за получаване и структуриране на покрития, видове електронна апаратура според функционално предназначение, проектиране на печатна платка при отчитане на производствения процес, топлинно проектиране, електромагнитна съвместимост, техническа, конструкторска и технологична документации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.O. Molloy at all, Design for Manufacturing and Assembly , Springer 1998
2. Радосвет Г. Арнаудов, Валентин Х. Видеков, Конструиране и технология на хибридни микромодули , учебник Софтрейд 2012.