София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Докторанти

Докторанти

http://phd.tu-sofia.bg/

 

Виртуален инфо - център за докторанти

Правила за обучение на докторанти

Бланка за индивидуален план за работа на докторанта

Отчетен доклад за тримесечие на редовен докторант

 

  1. Отчетният доклад трябва да бъде изготвен в обем до 2 страници.
  2. Извършената работа по всяка от дейностите трябва да бъде потвърдена с доказателствен материал, представен като приложение към отчета
  3. Разпечатани да се прилагат статии, заявки за патенти и сертификати, ако има такива.