София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Проекти

Проекти

"Стабилни и високочувствителни фотодетектори на базата на перовскитни материали“, КП06-Индия-1 (2019-2021)

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Индия, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ Ръководител: доц. д-р Георги Добриков Ръководи... Прочети още...

„Високоефективни безоловни перовскитни слънчеви клетки“, КП06-Индия-6 (2019-2021)

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Индия, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ Ръководител: доц. д-р Мария Александрова-Пандие... Прочети още...

“Изследване на пиезоелектричната реакция на слойни микрогенератори върху гъвкави подложки”, ДН 07/13 (2016-2020)

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г. Ръководител: доц. д-р Мария Александрова-Пандиева Участници: Доц. д-р Мария Александрова – Пандиева, доц. д-р Красими... Прочети още...

“Фероелектрични оксиди върху силиций за нови сензорни устройства“, КП – 06-Н27/1 (2018-2021)

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г. Ръководител: доц. д-р Георги Добриков Участници: Доц. д-р инж. Георги Добриков; доц. д-р инж. Мария Александрова-Пандиева;... Прочети още...