София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Преподаватели

проф. д-р инж. Славка Цанова

Контакти

12627a 02 965 2589 slavka@ecad.tu-sofia.bg
Върнете се назад