София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Новини

Дипломни защити

Публикувана на: 10.07.2018

Дипломните защити за бакалаври и магистри в катедра Микроелектроника ще се състоят на 12.07.2018г. от 13 часа в зала 1000Б.

Върнете се назад