София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN
  • Катедра Микроелектроника

Катедра Микроелектроника

В катедра „Микроелектроника” ще се запознаете със съвременни технологии и процеси, които ще Ви помогнат да се реализирате като специалисти в страната и чужбина в областта на електронните и информационни технологии и тяхното приложение. Завършилите микроелектроника получават съвременна инженерна подготовка.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ