8 St. Kl. Ohridski blvd., 1797 Sofia, Bulgaria +359 2 965 3085
BG | EN

Projects

Projects

"Стабилни и високочувствителни фотодетектори на базата на перовскитни материали“, КП06-Индия-1 (2019-2021)

............... Read more......

„Високоефективни безоловни перовскитни слънчеви клетки“, КП06-Индия-6 (2019-2021)

Read more......

“Изследване на пиезоелектричната реакция на слойни микрогенератори върху гъвкави подложки”, ДН 07/13 (2016-2020)

Read more......

“Фероелектрични оксиди върху силиций за нови сензорни устройства“, КП – 06-Н27/1 (2018-2021)

Read more......